MAATREGELEN en BELEID omtrent het Coronavirus, update 13 september 2021

MAATREGELEN en BELEID omtrent het Coronavirus, update 13 september 2021

13 september 2021

Onze beroepsgroep KNGF adviseert ons, in samenwerking met het ministerie van VWS en het RIVM, wat betreft het beleid qua te leveren fysiotherapeutische zorg tijdens deze coronasituatie. Maandag 13 september is aangegeven dat er ingaande 25 september 2021 verder versoepeld wordt en dat de laatste stap van het 5-stappenplan genomen kan worden. Heel fijn!

Concreet betekent dit dat ALLE fysiotherapeutische behandelingen, (revalidatie) trainingen en sport- en beweegactiviteiten gegeven mogen worden.

Belangrijkste voorzorgsmaatregelen welke zowel voor u als voor ons gelden, is het dragen van een mondkap in de behandelkamer. Wij hebben hiertoe besloten vanwege:

  • het in de behandelkamer niet kunnen voorkomen van een nauw contactmoment, wat inhoudt langer dan 15 minuten contact binnen de 1 1/2 meter
  • het niet weten wie wel of niet-gevaccineerd is
  • het niet in quarantaine hoeven van collega's wanneer zij uit contactonderzoek komen wanneer zij beschermd hebben gewerkt.                                                              

De behandelaars van Houwer & Ruijs houden zich aan de vanuit het RIVM opgestelde voorzorgsmaatregelen. Graag ook van uw kant uit uw voorzorgs- en hygienemaatregelen te nemen, door: 

  • wanneer u een afspraak heeft en voor die tijd toch last heeft van koorts, keelpijn, hoesten, loopneus, niezen of andere verkoudheidsklachten, uw afspraak af te zeggen
  • een mondkap te dragen tijdens de behandeling in de behandelkamer
  • max 5 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn
  • bij binnenkomst en bij vertrek uw handen te desinfecteren
  • uw eigen handdoek of laken mee te nemen

Voor verder informatie omtrent het beleid in deze corona situatie verwijzen wij u naar www.rivm.nl

Heeft u vragen, kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl

Het team van Houwer & Ruijs staat voor u klaar!