Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut is dé specialist voor kinderen met klachten op het gebied van orthopedie, sport, revalidatie, ademhaling en (inspannings)incontinentie.

Kinderfysiotherapie

Kinderen en jeugdigen zijn geen kleine volwassenen. Zij hebben heel eigen kenmerken in hun manier van bewegen, kracht- en conditieopbouw, belastbaarheid en soort klachten en blessures. Bovendien zijn ze altijd in ontwikkeling en verschillen daarin ook van elkaar. Daarom hebben kinderen en jeugdigen een eigen individuele, gespecialiseerde begeleiding nodig. Dat geldt voor het onderzoek (diagnostiek), voor de behandeling en de manier waarop ze begeleid worden. Die specialistische benadering wordt geboden door de kinderfysiotherapeut. Onze kinderfysiotherapeuten zijn bovendien gespecialiseerd in sport, orthopedie, revalidatie, klachten omtrent ademhaling en incontinentie/obstipatie. 

Onze kinderfysiotherapeuten

Ellen Hemler, Joanne Zwart, Jeroen Abraas en Daphne Colijn hebben veel kennis en expertise opgedaan op het gebied van de kinderfysiotherapie.

Ellen is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van sportende kinderen (zowel top- als breedtesport). Haar passie hiervoor heeft er toe geleid dat zij mede-initiatiefnemer is voor een landelijk samenwerkingsverband tussen kinder- en sportfysiotherapie. Ook lokaal en regionaal is zij actief in dit veld. Daarnaast is zij al jarenlang medeorganisator van de landelijk congressen van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

Joanne is naast algemeen en een op sport en revalidatie gerichte kinderfysiotherapeut, ook geregistreerd kinderbekkenfysiotherapeut. Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere aanvulling op het diploma van de kinderfysiotherapeut.

Jeroen heeft zijn specifieke expertise in de kinderrevalidatie, sport en solk/chronische pijn. Hij werkt tevens als kinderfysiotherapeut in Revalidatiecentrum Klimmendaal in Apeldoorn.

Eerste afspraak kinderfysiotherapie

Bij de eerste afspraak is er een intake waarin samen met ouder(s) en kind een analyse van de hulpvraag wordt gemaakt. Hierop volgt een onderzoek dat daarop gericht is, maar waarbij breder wordt gekeken. Zo kan bijvoorbeeld een klacht in een gewricht het gevolg zijn van een probleem in spierkracht, houding of in een ander gewricht. De conclusies van de intake en het onderzoek worden besproken en uitgelegd, waarna samen met kind en ouder(s) een behandelplan wordt opgesteld. Daarmee gaan we samen aan de slag voor optimaal herstel en zo nodig voorkomen van opnieuw optreden van de klacht.

Er is een intensieve samenwerking met het ervaren team van sport- en manueeltherapeuten bij Houwer & Ruijs. Daarnaast hebben we ook een nauwe samenwerking met orthopeden, kinderartsen, kinderneuroloog en het duizeligheidscentrum en kinderlongpoli van Gelre Ziekenhuizen, met sportartsen en met het revalidatiecentrum (Klimmendaal Apeldoorn), sportdiëtiste en podotherapeuten. Ook hebben we korte lijntjes met sportorganisaties, coaches en trainers.  Zo kunnen we de meest optimale zorg bieden en is er bij Houwer&Ruijs een grote expertise op het gebied van de kinderjeugdsportfysiotherapie.

IMG_8656.jpg

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

  • sportgerelateerde klachten: acute blessures (trauma’s), pijn, groeigerelateerde  klachten, overbelastingblessures, verkeerde loop/bewegingspatronen, verminderde kracht en/of conditie en tevens topsportbegeleiding.
  • orthopedische problemen en revalidatie: loopproblemen, orthopedische aandoeningen, begeleiding na bijvoorbeeld een operatie of na ziekte, houdingsproblematiek, jeugdreuma, hypermobiliteitsklachten, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.
  • ademhalingsproblematiek en duizeligheid: dysfunctioneel ademen, benauwdheid bij inspanning en sporten, astma en inspanningsastma. 
  • kinderbekkenfysiotherapie: urineverlies tijdens sport/inspanning, moeite met zindelijk worden voor ontlasting en/of urine, problemen met ontlasten en plassen na een buikoperatie, een aangeboren
    afwijking of traumatische ervaring.
  • neurologische problematiek: zoals bij een centrale parese of niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten

Binnen onze praktijk zijn Ellen HemlerJoanne ZwartJeroen Abraas en Daphne Colijn gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten.

Kinderfysiotherapie in de basisverzekering

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie?

Dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. U kunt ook online een afspraak maken.

Afspraak maken

 

Kinderfysiotherapie