Wat is kinderfysiotherapie?

Onze kinderfysiotherapeuten zijn dé specialisten voor kinderen van 0-18 jaar op het gebied van orthopedie, sport, revalidatie, pijn (chronische pijn, hoofdpijn, aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)), ademhaling, motorische ontwikkeling, zuigelingen, pols-/handklachten en bekkenklachten.

Kinderfysiotherapie

Kinderen en jeugdigen zijn geen kleine volwassenen. Zij hebben heel eigen kenmerken in hun manier van bewegen, kracht- en conditie-opbouw, belastbaarheid en soort klachten en blessures. Bovendien zijn ze altijd in ontwikkeling en verschillen ze daarin ook van elkaar. Daarom hebben kinderen en jeugdigen een eigen individuele, gespecialiseerde begeleiding nodig. Dat geldt zowel voor het onderzoek (diagnostiek), als voor de behandeling en de manier waarop ze worden begeleid. Die specialistische benadering wordt geboden door onze kinderfysiotherapeuten.

Het team kinderfysiotherapie van Houwer & Ruijs onderscheidt zich door hun specialistische kennis op het gebied van groei, ontwikkeling en pijn in relatie tot sport en bewegen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelfase van het kind op zowel motorisch, mentaal als sociaal vlak. Ons voornaamste doel is dat alle kinderen geholpen worden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zorgeloos met plezier kunnen bewegen en lekker in hun vel zitten!

Onze kinderfysiotherapeuten

Onze zes kinderfysiotherapeuten zijn een hecht team, met veel kennis en ervaring. Ze zijn landelijk en regionaal actief in het delen van kennis (o.a. gastdocent “Het sportende kind” op de Hogeschool Utrecht/Opleiding Kinderfysiotherapie) en het opzetten van samenwerkingen. Ook zijn ze actief betrokken bij de beroepsvereniging (NVFK). Ze geven bij- en nascholing voor kinderfysiotherapeuten, andere zorgverleners en bij sportverenigingen. 

IMG_8656.jpg

Samenwerkingen

De kinderfysiotherapeut helpt wanneer bewegen en sporten niet vanzelf gaan en adviseert ook om de omgeving zo in te richten dat problemen worden verholpen of voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan adviezen richting het gezin, de sportvereniging, de gymles, de kinderopvang of de gemeente. Bij kinderen die problemen ervaren bij het bewegen en sporten is soms naast het gezin een heel netwerk betrokken zoals huisarts, jeugdarts, trainer en (L.O.-)leerkracht. We hebben een gezamenlijk doel: ieder kind moet kunnen bewegen en sporten. Daarom geloven wij in de kracht van samenwerken met andere professionals. 

Naast externe samenwerking hebben we ook intensief contact met het ervaren team van sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten en de kinderergotherapeut van Houwer & Ruijs. Ook onderhouden we nauw contact met orthopeden, kinderartsen, kinderneurologen, sportartsen, jeugdartsen, de kinderlongpoli, revalidatiecentra, (kinder)psychologen, diëtisten en (kinder)podotherapeuten. In de regio werken we verder actief samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC), revalidatiecentrum Klimmendaal, Sportservice Apeldoorn, Accres/Sportservice en sportverenigingen. Ook begeleiden we in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum kinderen met kanker. 

Onze kinderfysiotherapeuten doen actief mee met wetenschappelijke onderzoek, zijn bij veel projecten betrokken door middel van Living labs. En geven zij vaak onderwijs, lokaal én landelijk. 

Een van onze producten die vanuit samenwerking is ontstaan is ‘Up to Sport’.

Eerste afspraak kinderfysiotherapie

Bij de eerste afspraak is er een intake waarin samen met ouder(s) en kind een analyse van de hulpvraag wordt gemaakt. Hierop volgt een onderzoek waarbij het kind breed in kaart wordt gebracht. Zo kan bijvoorbeeld een klacht in een gewricht het gevolg zijn van een probleem in spierkracht, houding of in een ander gewricht. De conclusies van de intake en het onderzoek worden besproken en uitgelegd, waarna samen met kind en ouder(s) een behandelplan wordt opgesteld. Daarmee gaan we samen aan de slag voor optimaal herstel en het voorkomen van nieuwe klachten.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

  • Sportgerelateerde klachten: acute blessures (trauma’s), pijn, groeigerelateerde klachten, overbelastingsblessures, verkeerde loop- en beweegpatronen, verminderde kracht en/of conditie en tevens topsportbegeleiding;
  • Orthopedische problemen en revalidatie: loopproblemen, orthopedische aandoeningen, begeleiding na bijvoorbeeld een operatie of na ziekte, houdingsproblematiek, jeugdreuma, hypermobiliteit, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, langdurige pijnklachten (ALK/SOLK), begeleiding bij oncologisch traject;
  • Ademhalingsproblematiek en duizeligheid: dysfunctioneel ademen, benauwdheid bij inspanning en sporten, astma en inspanningsastma;
  • Motorische ontwikkeling: motorische ontwikkelingsproblemen, voorkeurshouding;
  • kinderbekkenfysiotherapie: urineverlies tijdens sport/inspanning, moeite met zindelijk worden voor ontlasting en/of urine, problemen met ontlasten en/of plassen na een buikoperatie, een aangeboren
    afwijking of traumatische ervaring;
  • Neurologische problematiek: centrale parese of niet aangeboren hersenletsel (NAH) en migraine;
  • Pols- en handklachten

Sportspreekuur voor jeugd

Elke maandag en donderdag hebben wij speciaal voor de jeugd een sportspreekuur.

kftfoto.jpeg

Gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten

Ons team bestaat uit Ellen HemlerJoanne ZwartJeroen AbraasDaphne ColijnLynn Veldhuizen (kinderfysiotherapeut i.o.) en Leonie Asselbergs.

Kinderfysiotherapie in de basisverzekering

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dusdanig belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie?

Dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. U kunt ook online een afspraak maken.

Afspraak maken

 

Kinderfysiotherapie