Kinderbekkenfysiotherapie

Onze kinderbekkenfysiotherapeut is specialist voor kinderen metkinderbekkenfysiotherapie.jpg
problemen rond buik, bekken en bekkenbodem.

Joanne Zwart is naast algemeen, en op sport en revalidatie gerichte kinderfysiotherapeut, ook geregisteerd kinderbekkenfysiotherapeut. Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere aanvulling op het diploma van de kinderfysiotherapie (Post-HBO opleiding van 1 jaar).

Indicaties voor kinderbekkenfysiotherapie:

 • inspanningsincontinentie (sport/inspanning)
 • zinderlijk worden voor voor ontlasting en/of urine
 • ontlasten en plassen na een buikoperatie, bij een aangeboren afwijking of na een traumatische ervaring

Joanne ziet daardoor kinderen van alle leeftijden.

Zij ziet het sportende kind welke komt met urineverlies tijdens sportmomenten waarbij hoge druk op de onderbuik komt te staan. Bijvoorbeeld met trampolinespringen of met paardrijden. Daarnaast ziet zij het jonge kind welke bijvoorbeeld komt voor hulp bij het zindelijk worden voor ontlasting en urine. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun tweede en vierde levensjaar. In principe wordt een kind eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor urine. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een "ongelukje". Dit kan grote impact hebben op het kind, maar ook op zijn/haar omgeving.
Daarnaast komen kinderen van alle leeftijden met klachten op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem.

Met welke problemen kun je verder naar onze
kinderbekkenfysiotherapeut?

 • plasongelukjes overdag
 • bedplassen
 • erg vaak moeten plassen
 • blaasontstekingen
 • poepongelukjes overdag
 • angst om te plassen of te poepen
 • obstipatie (verstopping)
 • diarree
 • buikpijn

Onderzoek kinderbekkenfysiotherapie

Vooraf of tijdens de eerste afspraak krijg je vragenlijsten over jouw eet-, drink-, poep- en plasgewoonten. Hieruit kan de kinderbekkenfysiotherapeut informatie halen om je te adviseren in deze gewoonten. Tijdens de eerste afspraak zal besproken worden waar je graag mee geholpen wilt worden (hulpvraag). Daarnaast zullen de vragenlijsten besproken worden en daarop aanvullende vragen gesteld worden. Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij onder andere gekeken wordt hoe je beweegt. Ook wordt er naar je bekkenbodemspieren gekeken. Deze spieren zijn erg belangrijk bij het plassen en poepen. Ze moeten kunnen aanspannen bij het ophouden van de ontlasting en kunnen ontspannen bij het gaan plassen en poepen. Na het onderzoek zal de kinderbekkenfysiotherapeut samen met jou bespreken of zij je kan behandelen en wordt er samen een behandelplan opgesteld.

Behandeling kinderbekkenfysiotherapie:

 • uitleg geven over plassen en poepen en wat de oorzaak van jouw klacht is
 • het invullen van een plas- en poepdagboek
 • uitleg geven over het juiste toiletgedrag en de juiste toilethouding
 • adviezen over eten, drinken en bewegen
 • oefeningen om op de juiste manier te leren plassen en poepen
 • ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen

Het is daarnaast belangrijk om thuis de oefeningen te doen die je bij de kinderbekkenfysiotherapeut geleerd hebt. Het vraagt motivatie en doorzettingsvermogen van jezelf, maar mogelijk ook medewerking van je ouder(s). Hoe lang het traject van de behandeling bedraagt, is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht en hoe lang de klacht al bestaat. Soms is de behandelfrequentie laag (eens in de paar weken), maar wel over een langere periode.

Binnen onze praktijk is Joanne Zwart gespecialiseerd kinderbekkenfysiotherapeut. 

Kinderfysiotherapie onderdeel van de basisverzekering

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Wilt u meer informatie over kinderbekkenfysiotherapie?

Dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. U kunt ook online een afspraak maken.

Afspraak maken