Oncologische fysiotherapie


oncologische-fysiotherapie-praktijk.jpgDe oncologisch fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de behandeling van patiënten met kanker door middel van oncologische fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft tijdens de opleiding de kennis, vaardigheden en competenties verworven, die nodig zijn bij de vaak complexe problematiek van oncologie patiënten. Naast de behandeling van patiënten kan de fysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol hebben voor collega's, huisartsen en andere hulpverleners.

Indicaties oncologische fysiotherapie

De oncologisch fysiotherapeut richt zich specifiek op uw gezondheidsproblemen die u als patiënt heeft ten gevolg van kanker. Uw problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de ondergane medische behandelingen. Te denken valt hierbij aan problemen die u in de weg staan bij het uitvoeren van uw werk of hobby's, zoals:

 • verminderde spierkracht
 • conditieverlies
 • vermoeidheid
 • spanningsklachten
 • pijnklachten
 • littekenweefsel
 • huidveranderingen
 • contracturen
 • verminderde beweeglijkheid
 • verstoorde lichaamsbeleving
 • ademhalingsproblemen

Oncologische Fysiotherapie inzetbaar in elke fase van de ziekte

De oncologische fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Uw oncologisch fysiotherapeut is meer dan een fysiotherapeut

Om de oncologie patiënt goed te kunnen begeleiden is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan voor de patiënt, van belang. Onze oncologie fysiotherapeut is op de hoogte van de mogelijkheden van fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met kanker. Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt leert op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologie fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Oncologische fysiotherapie wordt binnen onze praktijk in Apeldoorn verzorgd door Heleen Booij.

Wilt u meer informatie over oncologische fysiotherapie?

Dan kunt u contact opnemen met de praktijk in Apeldoorn (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. U kunt ook online een afspraak maken voor oncologische fysiotherapie.

Afspraak maken

 

Uw therapeut