Links

Algemene informatie over het vakgebied fysiotherapie: www.fysiotherapie.nl

Naast vakinhoudelijke informatie ook een patientenpagina (o.a. informatie over patientenverenigingen): www.fysiostart.nl

Informatie over het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: www.kngf.nl

Algemene informatie over het vakgebied manuele therapie en over de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie: www.nvmt.nl

Algemene informatie over verzekeringsgegevens (vergoedingen/premies): www.fysiotherapievergoeding.nl

Vergoedingen

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, worden behandelingen voor fysiotherapie en/of manuele therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer info over Vergoedingen fysiotherapie