Zorginformatie

Inzicht in de geleverde zorg is van het groot belang om kosten, kwaliteit en toegankelijkheid te blijven garanderen. Wij meten dit middels geënquêteerde patiëntervaringen, de praktijk behandelindex, onze tarieven, maar ook middels de door ons gerealiseerde kwaliteitsscore.

De informatie hieruit verkregen, is belangrijk voor ons en gebruiken wij voor aanpassingen van onze bedijfsvoering, kwaliteitsdoeleinden, wat resulteert in nog betere zorg voor u.