Zorginformatie

Inzicht in de geleverde zorg is van het groot belang om kosten, kwaliteit en toegankelijkheid te blijven garanderen. Wij meten dit middels geënquêteerde patiëntervaringen, de praktijk behandelindex, onze tarieven, maar ook middels de door ons gerealiseerde kwaliteitsscore.

De informatie die hieruit komt is belangrijk voor ons en gebruiken wij voor aanpassingen van onze bedijfsvoering, kwaliteitsdoeleinden, wat resulteert in nog betere zorg voor u.

Vergoedingen

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, worden behandelingen voor fysiotherapie en/of manuele therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer info over Vergoedingen fysiotherapie