Vergoedingen
Piece-of-Kate-fotografie-H-R-FSG-15.jpg

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, worden behandelingen voor fysiotherapie en/of manuele therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u dit niet, of geen volledig dekkende aanvullende verzekering, dan komt u niet of slechts gedeeltelijk, in aanmerking voor vergoeding. U krijgt dan van ons een particuliere nota.

Voor dit verzekeringsjaar is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De nota’s/declaraties gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraars als u een aanvullende verzekering heeft. Als rechtstreeks declareren niet mogelijk is, ontvangt u zelf een nota die u vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar.

Voor informatie over uw vergoedingen fysiotherapie en/of manuele therapie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact op nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt ook kijken op www.fysiotherapie.nl of www.fysiotherapievergoeding.nl.

Tarieven 2024 Fysiotherapie Houwer & Ruijs

 
   

Zittingen fysiotherapie

 
Zitting fysiotherapie € 46,00
Zitting manuele therapie € 58,50
Zitting kinderfysiotherapie € 58,50
Zitting bekkentherapie € 58,50
Zitting geriatriefysiotherapie € 58,50
Zitting arbeidsfysiotherapie € 58,50
Telefonisch consult € 27,50
Niet nagekomen afspraak/te laat afgezegde afspraak € 34,50
(een afspraak dient minimaal 24u van tevoren te worden afgezegd)  
   

Zittingen ergotherapie

 
Reguliere zitting (per kwartier) € 23,00
   

Intake en onderzoek fysiotherapie/ergotherapie

 
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 67,50
Zitting echografie (intake + echografie) € 46,00
   

Toeslagen

 
Toeslag aan huis behandeling € 15,00
   

Oefentherapie/trainingsprogramma

 
Oefenprogramma/trainingsprogramma niet-specifiek (6 weken, 1xpw) € 162,50
   

Medische artikelen fysiotherapie

 
Medical Taping (eenmalig) €   5,50
Medical Taping (rol) € 11,00
Sporttape wit (rol) € 11,00
Dynaband (per meter) €   3,50
   

Medische artikelen ergotherapie

 
Vingerspalk € 10,00
Duimspalk € 20,00
Pols-/duimspalk € 30,00
   

Rapportages

 
Rapportages aan derden (letselschade) € 95,00
Rapportage ergotherapie/kinderfysiotherapie aan ouders/verzorgers € 47,50