Afmelden

Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. U dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer u dit achterwege laat, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.

Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg met uw fysiotherapeut kan bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van deze regel afgeweken worden.

Velden met een * zijn verplicht.

Afmeldformulier