Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

behandelregelingklein2.jpg

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De belangrijkste, uit de WGBO voortvloeiende rechten en plichten zijn:

Rechten

  • recht op informatie over de medische situatie
  • toestemming voor een medische behandeling
  • inzage in het medisch dossier
  • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  • recht op vrije artsenkeuze
  • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Plichten

  • Als patiënt dient u de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw problematiek.
  • Als patiënt moet u zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.