Houwer & Ruijs
HOUWER-RUIJS_MEDEWERKERS-2.jpg

In 1995 is Gerke Houwer gestart aan de Henriëtte van Eyklaan en in 1998 is Maarten Ruijs bij hem in dienst getreden. In 2008 openden zij samen de deuren van de praktijk aan de Deventerstraat. Wegens aanhoudende groei is in 2012 een vestiging geopend in Gezondheidscentrum Welgelegen aan de Baron Sloetkade. In 2016 zijn de deuren geopend van de locatie FSG sportcampus, onderdeel van het multidisciplinair sportmedisch centrum FSG Health (opgezet door Houwer & Ruijs). Het personeelsbestand is gegroeid van 2 fysiotherapeuten in 2001 naar 36 fysiotherapeuten en 1 ergotherapeut in het voorjaar van 2024.

Brede blik op gezondheid

Binnen Houwer & Ruijs streven we naar optimale ondersteuning van iedereen die wil werken aan zijn of haar gezondheid en vitaliteit. Door onze brede blik zijn we in staat de cliënt effectief te begeleiden en inzicht te geven in factoren die invloed hebben op zijn of haar welzijn. Het streven naar activiteit en zelfredzaamheid staat hierbij centraal. We geloven dat samenwerking met andere partners in de regio (zowel in het curatieve als het preventieve domein) van essentieel belang is voor het leveren van passende zorg. Er zal altijd samen met de patiënt gezocht worden naar de optimale balans tussen belasting en belastbaarheid. 

Persoonlijke benadering

De praktijk wordt gekenmerkt door kwalitatief hoogwaardige zorg op basis van een persoonlijke benadering. In samenspraak met de cliënt worden behandeldoelen vastgesteld waarbij de hulpvraag altijd centraal staat. Er wordt veel samengewerkt tussen therapeuten onderling, om zo het meest optimale behandelresultaat te verkrijgen. Ook onze uitgebreide externe samenwerkingsverbanden dragen hieraan bij.

Samenwerkingsverbanden

Goede samenwerking is essentieel voor een succesvolle behandeling. Onderling met collega’s, maar ook met andere zorgverleners, sportverenigingen en bedrijven. Om die reden participeert H&R in gezondheidscentrum Welgelegen met onder andere huisartsen, apotheek, oefentherapie Mensendieck, podotherapie, ergotherapie en een psycholoog. Daarnaast hebben we een multidisciplinair sportmedisch centrum opgezet, genaamd FSG Health. Dit is onderdeel van de FSG sportcampus Apeldoorn. Partners hierin zijn: GelreSport (orthopedie Gelre Ziekenhuis), SportMedisch Centrum Papendal (sportgeneeskunde), (Di)eetslim en Gracefullfood (diëtetiek), Verhage orthopedie (orthopedisch instrumentmaker) en Sportmassage.

Kernpraktijken Apeldoorn

Kernpraktijken Apeldoorn e.o. is een coöperatie van innovatieve fysiotherapiepraktijken met uniforme en transparante kwaliteitseisen. Wij zijn als praktijk hierbij aangesloten.

Onze gezamenlijk ambitie is onderscheidend zijn in de de markt middels:

  • Uniforme en geborgen kwaliteit: alle praktijken voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard.
  • Onderling delen en uitwisselen van kennis ter verbetering van de kwaliteit
  • Geprotocolleerde en uniforme zorg en producten op het gebied van zorg en preventie
  • Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
  • Uniforme informatieverstrekking
  • Intensieve samenwerking met stakeholders zowel binnen als buiten de zorg
  • Streven naar doelmatige zorg: we hebben een lager behandelgemiddelde en een hogere waardering dan de landelijke norm.