Houwer & Ruijs
_OUS6019.jpg

In 1995 is Gerke Houwer gestart aan de Henriëtte van Eyklaan en in 1998 is Maarten Ruijs bij hem in dienst getreden. In 2001 zijn zij een maatschap aangegaan, ieder werkend op een eigen locatie. In 2008 openden zij samen de deuren van de praktijk aan de Deventerstraat. Een goed geoutilleerde praktijk met zeven behandelkamers en een ruime sportzaal. Wegens aanhoudende groei is in 2012 een volgende moderne praktijk geopend aan de Baron Sloetkade in het Gezondheidscentrum Welgelegen. Deze praktijk heeft drie behandelkamers en tevens een ruime complete sportzaal. In 2016 zijn de deuren geopend van de locatie FSG sportcampus Apeldoorn, welke gelegen in een bosrijke omgeving. Deze locatie heeft elf behandelkamers, een ruime oefenzaal, een functionele screeningsruimte en is onderdeel van het multidisciplinair sportmedisch centrum FSG Health, opgezet door Houwer & Ruijs. Het personeelsbestand is uitgegroeid van 2 in 2001 naar 33 fysiotherapeuten en 1 ergotherapeut in het voorjaar van 2023.

Hoogwaardige zorg

Houwer & Ruijs blijft groeien. Dit komt niet alleen door de hoge kwaliteit fysiotherapeutische zorg die geleverd wordt, maar ook door de patiëntgerichte benadering, de minimale wachttijd, de diversiteit in specialismes en behandeltechnieken uitgevoerd door goede vakbekwame therapeuten en de uitgebreide samenwerkingsverbanden binnen hun netwerk.

Samenwerkingsverbanden

Houwer & Ruijs gelooft dat een goede samenwerking essentieel is voor een succesvolle behandeling. Onderling met collega’s, maar ook met andere zorgverleners, sportverenigingen en bedrijven. Om die reden participeren zij in het gezondheidscentrum Welgelegen met onder andere huisartsen, apotheek, oefentherapie Mensendieck, podotherapie, ergotherapie en een psycholoog. Daarnaast hebben zij een multidisciplinair sportmedisch centrum opgezet, genaamd FSG Health. Dit is onderdeel van de FSG sportcampus Apeldoorn. Partners hierin zijn: GelreSport (orthopedie Gelre Ziekenhuis), SportMedisch Centrum Papendal (sportartsgeneeskunde), BeLife (Zorg en Revalidatie), (Di)eetslim (diëtetiek), Verhage orthopedie (orthopedisch instrumentmaker) en sportmassage.

Kernpraktijken Apeldoorn

Kernpraktijken Apeldoorn en omstreken zijn innovatieve samenwerkende praktijken fysiotherapie met uniforme en transparante kwaliteit welke zich verenigd hebben in een coöperatie. Wij zijn als praktijk hierbij aangesloten. 

Onze gezamenlijk ambitie is onderscheidend zijn in de de markt middels:

  • Uniforme en geborgen kwaliteitalle praktijken voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard: dat betekent dat we kwaliteitsgericht zijn, innovatief en maximaal transparant over onze werkwijze
  • Onderling delen en uitwisselen van kennis ter verbetering van de kwaliteit
  • Geprotocolleerde en uniforme zorg en produkten op het gebied van zorg en preventie
  • Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
  • Uniforme informatie verstrekking
  • Intensieve samenwerking met stakeholders zowel binnen als buiten de zorg
  • Streven naar doelmatige zorg: we hebben een lager behandelgemiddelde en een hogere waardering dan de landelijke norm

Activiteit en zelfredzaamheid patiënt 

Houwer & Ruijs heeft als doel een vooraanstaande fysiotherapeutische dienstverlener te zijn met betrekking tot het mobiliseren en laten bewegen van mensen binnen een sterk veranderend zorglandschap. De praktijk kenmerkt zich door het streven naar activiteit en zelfredzaamheid van de patiënt en biedt daartoe een breed scala aan behandelwijzen die continu herzien worden. De behandelingen zullen altijd gericht zijn op maximalisatie van bewegingsmogelijkheden in het maatschappelijk en/of sociaal verkeer van de patiënt. De hulpvraag van de patiënt staat hierin altijd centraal. Er zal altijd samen met de patiënt gezocht worden naar de perfecte balans tussen belasting en belastbaarheid. Indien nodig, zullen andere disciplines die kunnen bijdragen aan het herstel van de patiënt, worden ingeschakeld.