Fysiotherapeutische begeleiding bij herstel na het coronavirus (COVID-19)

Fysiotherapeutische begeleiding bij herstel na het coronavirus (COVID-19)

30 juni 2021

Het coronavirus heeft de afgelopen periode een enorme impact gehad op onze samenleving. Gelukkig neemt sinds het vaccinatiebeleid het aantal besmettingen af waardoor stap 4 van het 5-stappenplan genomen is. 

Het grootste deel van deze patiënten maakt de ziekte nu thuis door. Een klein deel komt in het ziekenhuis terecht. Over de gevolgen van het opgelopen coronavirus wordt steeds meer duidelijk.

Helaas blijven sommige mensen na besmetting van Covid-19 vervelende en soms ernstige klachten en/of beperkingen houden welke zelfs maanden na besmetting nog aanwezig kunnen zijn. 

Wij als fysiotherapeuten zijn de aangewezen zorgverleners om u te begeleiden bij uw herstel en het weer opbouwen van uw fysieke mogelijkheden. Als praktijk zijn wij aangesloten bij het COPD longnetwerk Apeldoorn waardoor er veel expertise in huis is om u te begeleiden bij longproblematiek. Daarnaast hebben collega's online scholing "fysiotherapeutische begeleiding na coronavirus" gevolgd.

Kenmerkende klachten na het opgelopen coronavirus zijn:

  • algehele spierzwakte
  • verminderde conditie
  • pijn en/of stijfheid van gewrichten
  • vermoeidheid
  • balansproblemen
  • gewichtsverlies
  • problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Daarnaast kunnen bij mensen die herstellende zijn na een Covid-19 besmetting ook psychische en/of maatschappelijke problemen voorkomen.

Tijdens het intakegesprek inventariseren wij hoe het met u gaat. Welke aanwezige klachten u heeft, welke fysiek van aard kunnen zijn, maar ook psychisch. Daarnaast de belemmering welke u ervaart in uw dagelijks leven en welke hulpvraag u heeft. Na het intakegesprek zullen wij ook metingen/testen verrichten om verder in het kaart te brengen; uw ervaren gezondheid, algehele uithoudingsvermogen, spierkracht uithoudingsvermogen, ademspierkracht en uw functioneren in dagelijkse activiteiten. Op basis van het intakegesprek en de uitkomsten van de verschillende metingen/testen stellen wij samen met u een op maat gemaakt revalidatieprogramma op.

Fysiotherapeutische begeleiding.
Afhankelijk van de problemen waar u tegen aan loopt bestaat de behandeling uit (vaak een combinatie van) begeleiding/training van uw:

  • longfunctie (o.a. kortademigheid en benauwdheid)
  • fysiek functioneren (o.a. kracht, conditie, balans, ADL)
  • mentaal functioneren (o.a. geheugen, concentratie, angst, depressie)

Vanwege de soms diversiteit van aanwezige problemen en klachten werkt de fysiotherapeut nauw samen met andere disciplines, zoals huisarts, ergotherapie, diëtiste en/of psycholoog. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, wanneer nodig, om een multi-disciplinair traject te kunnen aanbieden met onze samenwerkende partij BeLife.

De duur van het herstelproces en fysiotherapeutische begeleiding zal mede afhangen van de ernst en duur van het ziekteproces. Wanneer u een verwijzing heeft van de huisarts en/of specialist vindt vergoeding plaats op basis van chronische indicatie. Wanneer niet, via uw aanvullende verzekering.
Voor meer informatie over vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie bij longproblematiek wordt binnen onze praktijk verzorgd door Faranak SimonseLisanne Bouwmeester, Collin Denekamp en Jeroen Binsma.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie weten over fysiotherapeutische begeleiding bij herstel na besmetting van het coronavirus?
Dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. U kunt ook online een afspraak maken.