Fysiotherapeutische begeleiding bij herstel na het coronavirus (COVID-19)

Fysiotherapeutische begeleiding bij herstel na het coronavirus (COVID-19)

1 oktober 2020

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving, in het bijzonder voor de coronapatiënten zelf en hun naasten. Een deel van deze patiënten maakt de ziekte thuis door. Een ander deel komt in het ziekenhuis terecht, en sommige, heel vervelend, op de intensive care. Over de gevolgen van het opgelopen coronavirus wordt steeds meer duidelijk, onder andere dat veel patiënten na genezing van het virus ernstig verzwakt blijken te zijn.

Wij als fysiotherapeuten zijn de aangewezen zorgverleners om u te begeleiden bij uw herstel en het weer opbouwen van uw fysieke mogelijkheden. Als praktijk zijn wij aangesloten bij het COPD longnetwerk Apeldoorn waardoor er veel expertise in huis is om u te begeleiden bij longproblematiek. Daarnaast heeft collega Faranak Simonse een online scholing "fysiotherapeutische begeleiding na coronavirus" gevolgd.

Kenmerkende klachten na het opgelopen coronavirus zijn:

  • algehele spierzwakte (denk hierbij naast de grotere spiergroepen ook aan romp-, slik- en ademhalingsspieren)
  • verminderde conditie
  • pijn en/of stijfheid van gewrichten
  • vermoeidheid
  • balansproblemen
  • gewichtsverlies
  • problemen met het uivoeren van dagelijkse handelingen.

Daarnaast komen er bij mensen die herstellende zijn na een Corona infectie ook psychische en/of maatschappelijke problemen voor.

Tijdens het intakegesprek inventariseren wij hoe het met u gaat. Welke aanwezige klachten u heeft, welke fysiek van aard kunnen zijn, maar ook psychisch. Daarnaast de belemmering welke u ervaart in uw dagelijks leven en welke hulpvraag u heeft. Na het intakegesprek zullen wij ook metingen/testen verrichten om verder in het kaart te brengen; uw ervaren gezondheid, algehele uithoudingsvermogen, spierkracht uithoudingsvermogen, ademspierkracht en uw functioneren in dagelijkse activiteiten. Op basis van het intakegesprek en de uitkomsten van de verschillende metingen/testen stellen wij samen met u een op maat gemaakt revalidatieprogramma op.

Fysiotherapeutische begeleiding.
Afhankelijk van de problemen waar u tegen aan loopt bestaat de behandeling uit (vaak een combinatie van) begeleiding/training van uw:

  • longfunctie (o.a. kortademigheid en benauwdheid)
  • fysiek functioneren (o.a. kracht, conditie, balans, ADL)
  • mentaal functioneren (o.a. geheugen, concentratie, angst, depressie)

Vanwege de diversiteit van aanwezige problemen en klachten werkt de fysiotherapeut nauw samen met andere disciplines, zoals huisarts, ergotherapie, diëtiste en/of psycholoog. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, wanneer nodig, om een multi-disciplinair traject te kunnen aanbieden met onze samenwerkende partij BeLife.

De duur van het herstelproces en fysiotherapeutische begeleiding zal mede afhangen van de ernst en duur van het ziekteproces en/of ziekenhuisopname. Wanneer u een verwijzing heeft van de specialist na ziekenhuisopname vindt vergoeding plaats op basis van chronische indicatie. Wanneer niet, via uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapie bij longproblematiek wordt binnen onze praktijk verzorgd door Faranak SimonseLisanne Bouwmeester, Collin Denekamp en Jeroen Binsma.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie weten over fysiotherapeutische begeleiding bij herstel na infectie van het coronavirus?
Dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. U kunt ook online een afspraak maken.