Klachten

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomend verschijnsel waar een fysiotherapeut/manueel therapeut vaak wat aan kan doen. Veel klachten van hoofdpijn wordt namelijk veroorzaakt door een verkeerde lichaamshouding, overbelasting, eenzijdig werk of aanwezige stress. Hoofdpijn kan variëren van een zeurende pijn die op de achtergrond aanwezig is tot vormen waarbij mensen helemaal niet meer kunnen functioneren, zoals met chronische hoofdpijn.

Voor de behandeling is het belangrijk om eerst de juiste soort hoofdpijn, de oorzaak van ontstaan en aanwezige symptomen te bepalen. De fysiotherapeut doet hiervoor een uitgebreide intake, functieonderzoek waarna samen met u te maken plan van aanpak.

Een veel voorkomende hoofdpijn is spanningshoofdpijn welke vaak veroorzaakt wordt door een verkeerde houding, stress of triggerpoints (knopen) in de nek- of schouderspieren. Dan kan fysiotherapie (massage en/of rekoefeningen), manuele therapie en/of dry needling een geschikte behandeling zijn.

Bij andere soorten van hoofdpijn, zoals migraine en clusterhoofdpijn, is de pijn vaak zo heftig dat pijnmedicatie nodig is. In sommige gevallen spelen ook triggerpoints in de nek een rol en kan massage en/of rekkingsoefeningen, of dry needling, verlichting geven. Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk. 

Terug

 


Kaak

Kaakklachten zijn klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van de kaken, met name van de kauwspieren en het kaakgewricht. Klachten aan de kaak kunnen ontstaan of het gevolg zijn van tandheelkundige klachten. Wanneer de tandarts heeft uitgesloten dat er geen tandheelkundig probleem aan ten grondslag ligt, kan fysiotherapie helpen.

Spierspanningsklachten van de kauwspieren kunnen kaakklachten veroorzaken. Daarnaast kunnen ook pijnklachten en bewegingsbeperking van de nekregio hierop van invloed zijn. De fysiotherapeut/manueel therapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, dry needling, oefentherapie of advies.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk. Bij uitgebreide kaakklachten, wanneer er ook sprake is van kaakgewrichtsklachten, wordt er doorverwezen naar een specialistische fysiotherapeut op dit gebied, een orofaciaal therapeut.

Terug

 


Schouder

Schouderklachten is een veel en vaak voorkomende klacht waar de fysiotherapeut/ manueel therapeut wat aan kan doen. Het ontstaan van schouderklachten kunnen tal van oorzaken hebben. Een deel van de problemen van dit gewricht komen voort uit acute schouderletsels door het sporten of na ongeval. Te denken valt hierbij aan kneuzing van het gewricht, gedeeltelijk of volledig scheuren van de schouderbanden of -pezen, schouder uit de kom, schouderinstabiliteit, slijmbeursontsteking of een breuk in of rondom het schoudergewricht.

Een ander, het grootste deel, van het ontstaan van schouderklachten zijn overbelastingsklachten van de pezen, spieren en/of slijmbeurs. Aan het ontstaan van deze klachten ligt vaak ten grondslag pijnklachten en bewegingsbeperking van de nek, schoudergordel, middenrug, schouderblad en "triggerpoints" van de schouderspieren.

Een minder vaak voorkomende schouderblessure is een frozen shoulder beeld, welke zich kenmerkt door de bewegingsbeperkingen van de schouder.

De fysiotherapeut, gespecialiseerd op het gebied van schouderklachten, kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, medical taping, massage/dry needling, EPTE, shockwave therapie of advies. Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden en bij sport-gerelateerde klachten, de sportfysiotherapeut.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Borstregio

Pijnklachten of druk op de borst kan het gevolg zijn van klachten aan het hart. Bij twijfel hieraan is het advies om de huisarts te raadplegen. Echter kunnen klachten in de borstregio ook het gevolg zijn van spieren, ribben, het borstbeen of de longen waar de fysiotherapeut/manueel therapeut wat aan kan doen.

Bekende longaandoeningen zijn COPD en astma. Hyperventilatie is een overmatige ademhaling wat ook klachten in de borstregio kan geven. Klachten in de borstregio vanuit de longen zijn vaak gekoppeld aan inspanning en/of ademhaling. 

Daarnaast kunnen klachten in de borstregio veroorzaakt worden door acuutletsel na val/ongeval of geleidelijk aan ontstaan. Te denken valt hierbij aan ribkneuzing, ribbreuk, overbelasting van aanhechtingen op het borstbeen of spieren tussen de ribben. 

De fysiotherapeut/manueel therapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, medical taping of advies.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Onderarm/pols/hand

Klachten aan onderarm, pols en hand zijn erg divers, en wanneer aanwezig, vaak belemmerend in uw dagelijks leven, werkzaamheden. De (hand)fysiotherapeut is de therapeut die hier wat aan kan doen.

Veel voorkomende klachten aan onderarm, pols en hand zijn overbelastingsklachten van pezen en spieren (oa tennisarm), kneuzing of breuk van gewricht of bot, slijmbeursontsteking, carpaal tunnel syndroom en meniscusscheur in de pols. Daarnaast kunnen artrose (slijtage) of vergroeiingen ten gevolge van artrose of reuma, klachten van vooral de pols, hand en vingers geven.

De (hand)fysiotherapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, medical taping, hulpmiddelen (oa braces), shockwave therapie of advies.

Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden en bij sport-gerelateerde klachten, de sportfysiotherapeut.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Heup

De heup is een gewichtdragend gewricht waardoor artrose (slijtage) van de heup een met regelmaat voorkomende aandoening is waar de fysiotherapeut/ manueel therapeut wat aan kan doen. Wanneer de artrose in een te ver gevorderd stadium is, volgt meestal doorverwijzing naar de orthopeed.

Daarnaast kunnen ook overbelasting van pezen en spieren of een slijmbeursontsteking de oorzaak zijn voor het ontstaan van uw heupklachten. 

De fysiotherapeut/ manueel therapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, medical taping, massage, dry needling, shockwave therapie of advies.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Knie

Knieklachten is een veel en vaak voorkomende blessure/klacht waar de (sport)fysiotherapeut wat aan kan doen. Het ontstaan van knieklachten kunnen tal van oorzaken hebben. Veel problemen van dit gewricht komen voort uit acute knieletsels door het sporten of na ongeval. Te denken valt hierbij aan kruisband-, knieband- of meniscusletsel of een kniebreuk. 

Daarnaast kunnen ook artrose (slijtage) van de knie en  overbelastingsklachten van de pezen, spieren, slijmbeurs en knieschijf, klachten van de knie veroorzaken. De stand van uw knie en uw houding kunnen hier ook van invloed op zijn.

De (sport)fysiotherapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, medical taping, massage, dry needling, EPTE, shockwave therapie of advies.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Enkel

Enkelklachten is een veel en vaak voorkomende blessure/klacht waar de (sport)fysiotherapeut wat aan kan doen. Het ontstaan van enkelklachten kunnen tal van oorzaken hebben. De meeste problemen van dit gewricht komen voort uit acute enkelletsels door het sporten, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een kneuzing van het gewricht, gedeeltelijk of volledig scheuren van de enkelbanden of een enkelbreuk.

Daarnaast kunnen ook artrose (slijtage), pees-, gewrichts- of slijmbeursontsteking, hielspoor of inklemming van het enkelgewricht de oorzaak zijn voor het ontstaan van uw enkelklachten. De stand van uw enkel/voet en uw houding kunnen hier ook van invloed op zijn.

De fysiotherapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, medical taping, massage, dry needling, EPTE, shockwave therapie of advies.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomend verschijnsel waar een fysiotherapeut vaak wat aan kan doen. Veel klachten van hoofdpijn wordt namelijk veroorzaakt door een verkeerde lichaamshouding, overbelasting, eenzijdig werk of aanwezige stress.

Hoofdpijn kan variëren van een zeurende pijn die op de achtergrond aanwezig is tot vormen waarbij mensen helemaal niet meer kunnen functioneren, zoals met chronische hoofdpijn. Voor de behandeling is het belangrijk om eerst de juiste soort hoofdpijn, de oorzaak van ontstaan en aanwezige symptomen te bepalen. De fysiotherapeut doet hiervoor een uitgebreide intake, functieonderzoek waarna samen met u te maken plan van aanpak.

Een veel voorkomende hoofdpijn is spanningshoofdpijn welke vaak veroorzaakt wordt door een verkeerde houding, stress of triggerpoints (knopen) in de nek- of schouderspieren. Dan kan fysiotherapie (massage en/of rekoefeningen), manuele therapie en/of dry needling een geschikte behandeling zijn.

Bij andere soorten van hoofdpijn, zoals migraine en clusterhoofdpijn, is de pijn vaak zo heftig dat pijnmedicatie nodig is. In sommige gevallen spelen ook triggerpoints in de nek een rol en kan massage en/of rekkingsoefeningen of dry needling verlichting geven. Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Nek

Nekklachten, zijn op lage rugklachten na, de meest voorkomende klachten waar een fysiotherapeut/manueel therapeut wat aan kan doen. Klachten in de nekregio kunnen veroorzaakt worden door acuut letstel, zoals door een kneuzing, whiplashbeeld of breuk na ongeval/letsel.

Vaker ontstaan nekklachten door een verkeerde houding, overbelasting of door een verkeerde beweging. Dit kan leiden tot pijnklachten in de nek, maar kan ook gepaard gaan met hoofdpijn, duizeligheid, pijnklachten van schouders of rug en/of uitstralende klachten naar de arm(en). Daarnaast kan dit gepaard met bewegingsfunctiestoornissen en aanwezige triggerpoints. Daarnaast kunnen ook artrose (slijtage) of een nekhernia leiden tot nekklachten.

De fysiotherapeut/manueel therapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, massage, dry needling, medical taping en/of advies.

Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden en bij sport-gerelateerde klachten, de sportfysiotherapeut.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Middenrug

Pijnklachten in de middenrug kunnen zeer vervelend aanwezig zijn en leiden tot beperking in het dagelijks leven en tijdens werkzaamheden waar een fysiotherapeut/ manueel therapeut wat aan kan doen. Klachten in de middenrug kunnen acuut ontstaan na ongeval of val, wat kan leiden tot een ribkneuzing, kneuzing of breuk van wervel.

Vaker ontstaan de pijnklachten van de middenrug door een verkeerde houding, overbelasting of door een verkeerde beweging. Dit kan leiden tot pijnklachten in de middenrug, maar ook in de flank/ribbenboog en/of borstbeen, welke invloed heeft op de ademhaling of uitstralende klachten kan geven naar de arm(en).

Daarnaast kunnen osteoporose (botontkalking), artrose (slijtage) leiden tot pijnklachten van de middenrug. Herniabeelden komen in de middenrug nagenoeg niet voor.

De fysiotherapeut/manueel therapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, massage, dry needling, medical taping en/of advies.

Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden en bij sport-gerelateerde klachten, de sportfysiotherapeut.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Terug

 


Lage rug

Lage rugpijn is de meest en vaakst voorkomende rugklacht. Acute lage rugpijn, ook wel spit genoemd, gaat vaak uit zichzelf weer over. Wanneer het herstel achterblijft, kan de fysiotherapie/manueel therapeut hier wat aan doen.

Vaak ontstaat de pijnklacht in de lage rug door een verkeerde houding, overbelasting of door een verkeerde beweging. Dit kan leiden tot pijnklachten in de lage rug en/of uitstralende klachten naar 1 of beide benen. Aandoeningen welke deze klachten kunnen geven, zijn overbelasting van de tussenwervelschijf, ischias, hernia of instabiliteit van de lage rug. Daarnaast kunnen pijnklachten in de lage rug ontstaan door artrose (slijtage) of na ongeval of val, wat kan leiden tot kneuzing of breuk van een wervel.

De fysiotherapeut/manueel therapeut kan u hierbij helpen door middel van mobilisatietechnieken, oefentherapie, massage, dry needling, medical taping en/of advies.

Wanneer de klachten meer werk-gerelateerd zijn, kan de arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld worden en bij sport-gerelateerde klachten, de sportfysiotherapeut. 

Bij uitgebreide, chronische en meer complexiteit van lage rugpijn wordt vaak voor een multi-disciplinaire aanpak gekozen. Hiervoor werken wij samen met BeLife, welke zich gespecialiseerd heeft op het gebied van revalidatiezorg.

Wilt u een afspraak maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.


Terug