MAATREGELEN en BELEID omtrent het Coronavirus, update 23 juni 2021

MAATREGELEN en BELEID omtrent het Coronavirus, update 23 juni 2021

23 juni 2021

Onze beroepsgroep KNGF adviseert ons, in samenwerking met het ministerie van VWS en het RIVM, wat betreft het beleid qua te leveren fysiotherapeutische zorg tijdens deze coronasituatie. Vrijdag 18 juni jl is aangegeven dat er ingaande 26 juni 2021 verder versoepeld wordt en dat stap 4 van het 5-stappenplan genomen kan worden. Heel fijn!

Concreet betekent dit dat ALLE fysiotherapeutische behandelingen, (revalidatie) trainingen en sport- en beweegactiviteiten gegeven mogen worden.

Belangrijkste voorzorgsmaatregelen blijft zowel voor u als ons, om ons beiden te houden aan de 1 1/2 meter maatregel en hygiëne voorzorgsmaatregelen.

WIJ VRAGEN U TIJDENS UW AFSPRAAK IN DE BEHANDELKAMER IN IEDER GEVAL TM 1 SEPTEMBER 2021, NET ALS ONS, EEN MONDKAP TE BLIJVEN DRAGEN. 

Wij hebben hiertoe besloten om een aantal redenen, te weten:

 • vanwege het in de behandelkamer niet kunnen waarborgen van de 1 1/2 meter
 • niet alle collega's voor een tweede keer zijn gevaccineerd
 • het niet in quarantaine hoeven van collega's wanneer zij uit contactonderzoek komen wanneer zij beschermt hebben gewerkt
 • de toename van het aantal besmettingen (Delta variant)
 • toename aankomende zomerperiode van vakantiereizen vanuit wisselende vakantiegebieden

Uiteraard blijven de overige voorzorgsmaatregelen geldend en wordt u verzocht uw afspraak bij ons af te zeggen, wanneer u klachten of symptomen heeft van het coronavirus.

Afspraak maken?                                                                     

Op het moment dat u zich telefonisch bij de secretaresses, per e-mail of via het online contactformulier op de website aanmeldt voor het maken van een afspraak fysiotherapie, volgen zij een protocol. Dit om vast te stellen wat uw hulpvraag is en of u, of iemand in uw directe omgeving gezondheidsklachten heeft, gerelateerd aan corona. Op basis hiervan wordt er, wanneer hier geen sprake van is, een afspraak met u gemaakt voor een behandeling in de praktijk of aan huis.

De behandelaars van Houwer & Ruijs houden zich aan de vanuit het RIVM opgestelde hygiënemaatregelen. De praktijklocaties, behandelkamers, wachtruimtes en oefenzaal zijn ingericht op de 1 ½ meter afstand regeling. Daarnaast zullen zij dus beschermd te werk gaan middels het dragen van een mondkap. Dit geldt voor de behandeling in de behandelkamer, in de oefenzaal zijn collega's vrij om te bepalen of zij wel of niet een mondkap willen dragen.

Graag ook van uw kant uit uw (hygiëne)maatregelen te nemen, door: 

 • wanneer u een afspraak heeft en voor die tijd toch last heeft van koorts, keelpijn, hoesten, loopneus, niezen of andere verkoudheidsklachten, uw afspraak af te zeggen
 • een mondkap te dragen tijdens de behandeling in de behandelkamer
 • zo veel mogelijk alleen te komen of u te laten brengen/halen
 • max 5 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn
 • 1 ½ meter afstand te houden van iedereen in de praktijk
 • bij binnenkomst en bij vertrek uw handen te desinfecteren
 • uw eigen handdoek of laken mee te nemen
 • na de behandeling direct de praktijk te verlaten

Voor verder informatie omtrent het beleid in deze corona situatie verwijzen wij u naar www.rivm.nl.

Middels e-consulting (telefonisch consult, e-mail contact en videobellen) blijft de mogelijkheid ook bestaan om u te “behandelen op afstand”. Wij kunnen u middels deze weg voorzien van advies en een oefenprogramma op maat aanbieden. Wij maken hiervoor gebruik van een online huiswerk oefenprogramma. De zorgverzekeraars vergoeden deze e-consulten (telefonisch consult en videobellen) op dezelfde manier als een fysiotherapeutische behandeling in de praktijk.

Wilt u hier gebruik van maken, of heeft u vragen, kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl

Het team van Houwer & Ruijs blijft zoveel mogelijk, ook op afstand, voor u klaarstaan!