MAATREGELEN en BELEID omtrent het Coronavirus, ingaande 8 mei 2020!

MAATREGELEN en BELEID omtrent het Coronavirus, ingaande 8 mei 2020!

8 mei 2020

Vanuit onze beroepsgroep KNGF is, in samenwerking met het ministerie van VWS en het RIVM, besloten het beleid qua te leveren fysiotherapeutische zorg verder te versoepelen. Dit betekent dat wij vanaf vrijdag 8 mei als praktijk, met uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen, weer mogen starten met het geven van individuele behandelingen wanneer u geen klachten of symptomen heeft van het coronavirus. Helaas geldt dit nog niet voor groepsbehandelingen of onze groepslessen.

Uiteraard zijn wij blij met deze berichtgeving, maar is het ook duidelijk dat zowel wij, als u, in het belang van elkaars gezondheid, ons hierbij goed dienen te houden aan de genomen voorzorgsmaatregelen.

Afspraak maken?                                                                       

Op het moment dat u zich telefonisch bij de secretaresses, per e-mail of via het online contactformulier op de website aanmeldt voor het maken van een afspraak fysiotherapie, neemt een fysiotherapeut van Houwer & Ruijs zo spoedig mogelijk contact met u op. Zij volgen een duidelijk protocol om vast te stellen wat uw hulpvraag is en of u, of iemand in uw directe omgeving gezondheidsklachten heeft, gerelateerd aan corona. Op basis hiervan wordt er, wanneer hier geen sprake van is, een afspraak met u gemaakt voor een behandeling in de praktijk of wanneer gewenst op afstand. Deze procedure geldt ook voor behandeling aan huis.

De behandelaars van Houwer & Ruijs houden zich aan de vanuit het RIVM opgestelde hygiënemaatregelen. De praktijklocaties, behandelkamers, wachtruimtes en oefenzaal zijn ingericht op de 1 ½ meter afstand regeling. Daarnaast zullen zij beschermd te werk gaan middels het dragen van een mondkap en handschoenen.

Graag ook van uw kant uit uw (hygiëne)maatregelen te nemen, door: 

  • wanneer u een afspraak heeft en voor die tijd toch last heeft van koorts, keelpijn, hoesten, niezen of andere verkoudheidsklachten (bijvoorbeeld hooikoorts), uw afspraak af te zeggen.
  • zo veel mogelijk alleen te komen of u te laten brengen/halen.
  • max 5 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn.
  • 1 ½ meter afstand te houden van iedereen in de praktijk.
  • bij binnenkomst en bij vertrek uw handen te desinfecteren.
  • uw eigen handdoek of laken mee te nemen.
  • thuis om te kleden wanneer u een afspraak heeft in de oefenzaal.
  • gelieve thuis gebruik te maken van de wc.
  • na de behandeling direct naar huis te gaan.

Voor verder informatie omtrent het beleid in deze corona situatie verwijzen wij u naar www.rivm.nl.

Middels e-consulting (telefonisch consult, e-mail contact en videobellen) blijft de mogelijkheid ook bestaan om u te “behandelen op afstand”. Wij kunnen u middels deze weg voorzien van advies en een oefenprogramma op maat aanbieden. Wij maken hiervoor gebruik van een online huiswerk oefenprogramma. De zorgverzekeraars vergoeden deze e-consulten (telefonisch consult en videobellen) op dezelfde manier als een fysiotherapeutische behandeling in de praktijk.

Wilt u hier gebruik van maken, of heeft u vragen, kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl

Het team van Houwer & Ruijs blijft zoveel mogelijk, ook op afstand, voor u klaarstaan!