Onze kinderfysiotherapeut is dé specialist voor kinderen met klachten op het gebied
van orthopedie, sport, revalidatie en ademhaling.

Kinderfysiotherapie
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Kinderen hebben heel eigen kenmerken in hun
manier van bewegen, kracht- en conditieopbouw, belastbaarheid en soort klachten en
blessures. Bovendien zijn kinderen altijd enorm in ontwikkeling. Ze verschillen daarin
ook van elkaar. Daarom hebben kinderen een eigen individuele gespecialiseerde
begeleiding nodig. Dat geldt voor het onderzoek (diagnostiek), voor de behandeling en
de manier waarop ze begeleid worden. Die specialistische benadering wordt geboden
door de kinderfysiotherapeut.

Onze kinderfysiotherapeuten zijn bovendien gespecialiseerd in sport, orthopedie,
revalidatie, klachten van de ademhaling en incontinentie/obstipatieklachten.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met bewegen en
motoriek van kinderen en jeugdigen. Zij houdt rekening met de vele aspecten die typisch
zijn van deze leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld ontwikkeling, belastbaarheid, groei,
thuissituatie en de belevingswereld).

Onze kinderfysiotherapeuten, Ellen Hemler en Joanne Zwart, hebben veel ervaring. Zij
hebben veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van de kinderfysiotherapie
in de sport, orthopedie, revalidatie, ademhaling en kinderbekkenfysiotherapie.
Ellen is tevens landelijk actief op het gebied van kind en sport en is al jarenlang
medeorganisator van de landelijk congressen van de Nederlandse Vereniging voor
Kinderfysiotherapie.
Joanne is ook kinderbekkenfysiotherapeut. Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere
aanvulling op het diploma van de kinderfysiotherapeut.
Bij de eerste afspraak is er een intake waarin samen met ouder(s) en kind een analyse
van het probleem wordt gemaakt. Hierop volgt een onderzoek dat daarop gericht is,
maar waarbij wel breed wordt gekeken. Zo kan bijvoorbeeld een klacht in een gewricht
het gevolg zijn van een probleem in spierkracht, houding of in een ander gewricht.
De conclusies van de intake en het onderzoek worden besproken en uitgelegd, waarna
samen met kind en ouder(s) een behandelplan wordt opgesteld. Daarmee gaan we
samen aan de slag voor optimaal herstel en zo nodig voorkomen van opnieuw optreden
van de klacht.

Er is een nauwe samenwerking met het ervaren team sportfysiotherapie en manuele
therapie bij Houwer & Ruijs. Zo kunnen we altijd de meest optimale zorg bieden.
Daarnaast hebben we ook een nauwe samenwerking met orthopeden, kinderartsen,
kinderneuroloog en de kinderlongpoli van Gelre Ziekenhuizen, met het revalidatiecentrum (Klimmendaal Apeldoorn), sportdiëtiste en podotherapeuten. Ook hebben we goede samenwerking met sportorganisaties, coaches en trainers.

Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn:
Sportgerelateerde klachten bij kinderen: acute blessures (trauma’s),
overbelastingblessures, verkeerde loop/bewegingspatronen, verminderde kracht en/of
conditie en pijn.

Orthopedische problemen en revalidatie: loopproblemen, orthopedische
aandoeningen of afwijkingen, begeleiding na bijvoorbeeld een operatie of na ziekte,
houdingsproblematiek, jeugdreuma, aangeboren afwijkingen die de motoriek
beïnvloeden zoals cerebrale parese.

Ademhalingsproblematiek: dysfunctioneel ademen, benauwdheid bij inspanning en
sporten, astma.

Ellen Hemler werkt maandag en woensdag, en dinsdagochtend en vrijdagochtend;
Joanne Zwart werkt dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ellen en Joanne werken
op de locatie Laan van Westenenk 4, bij FSG Health. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of
een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. 

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie
dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de
daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Vergoedingen

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, worden behandelingen voor fysiotherapie en/of manuele therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer info over Vergoedingen fysiotherapie