Kinderfysiotherapie

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Kinderen hebben heel eigen kenmerken in hun manier van bewegen, kracht- en conditieopbouw, belastbaarheid en soort klachten en blessures. Bovendien zijn kinderen altijd enorm in ontwikkeling. Ze verschillen daarin ook van elkaar. Daarom hebben kinderen een eigen individuele gespecialiseerde begeleiding nodig. Dat geldt voor het onderzoek (diagnostiek), voor de behandeling en de manier waarop ze begeleid worden. Die specialistische benadering wordt geboden door de kinderfysiotherapeut.

Onze kinderfysiotherapeut is bovendien gespecialiseerd in sport, revalidatie, orthopedie en klachten van de ademhaling. Ze is is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met bewegen en motoriek van kinderen en jeugdigen. Zij houdt rekening met de vele aspecten die typisch zijn van deze leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld ontwikkeling, belastbaarheid, groei, thuissituatie en de belevingswereld). Onze kinderfysiotherapeut, Ellen Hemler, heeft veel ervaring. Zij heeft de laatste jaren veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van de kinderfysiotherapie in de orthopedie, revalidatie, sport en ademhaling.

De behandeling

Bij de eerste afspraak is er een intake waarin samen met ouder(s) en kind een analyse van het probleem wordt gemaakt. Hierop volgt een onderzoek dat daarop gericht is, maar waarbij wel breed wordt gekeken. Zo kan bijvoorbeeld een klacht in een gewricht het gevolg zijn van een probleem in spierkracht, houding of in een ander gewricht.

De conclusies van de intake en het onderzoek worden besproken en uitgelegd, waarna samen met kind en ouder(s) een behandelplan wordt opgesteld. Daarmee gaan we samen aan de slag voor optimaal herstel en zo nodig voorkomen van opnieuw optreden van de klacht.

Er is een nauwe samenwerking met het ervaren team sportfysiotherapie en manuele therapie bij Houwer&Ruijs. Zo kunnen we altijd de meest optimale zorg bieden. Daarnaast hebben we ook een nauwe samenwerking met orthopeden, kinderartsen, kinderneuroloog en de kinderlongpoli van Gelre Ziekenhuizen, met het revalidatiecentrum (Klimmendaal Apeldoorn), sportdiëtiste en podotherapeuten. Ook hebben we goede samenwerking met sportorganisaties, coaches en trainers.

Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn

  • Sportgerelateerde klachten bij kinderen: acute blessures (trauma’s), overbelastingblessures, verkeerde loop/bewegingspatronen, verminderde kracht en/of conditie, pijn
  • Orthopedische problemen en revalidatie: loopproblemen, orthopedische aandoeningen of afwijkingen, begeleiding na bijvoorbeeld een operatie of na ziekte, houdingsproblematiek, jeugdreuma, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden zoals cerebrale parese
  • Ademhalingsproblematiek: dysfunctioneel ademen, benauwdheid bij inspanning en sporten, astma

Vergoeding

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Onze kinderfysiotherapeut, Ellen Hemler, werkt maandag en woensdag, en dinsdagochtend en vrijdagochtend op de FSG campus aan de Laan van Westenenk. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de praktijk (055-3605681) of een e-mail sturen naar info@houwerenruijs.nl. Voor het maken van een afspraak, klikt u op de 'maak een afspraak button' boven aan de pagina.